Fundacja Olimp Life

Fundacja OLIMP LABS została powołana do życia w maju 2016 roku przez firmę Olimp Labs, jako osobna organizacja do realizowania działań społecznych firmy.


Pomysł założenia Fundacji zrodził się w wyniku, coraz częściej pojawiających się nagłych i nieszczęśliwych zdarzeń losowych dotykających całe rodziny.

Istotą aktywności Fundacji jest działalność charytatywna oraz pomoc społeczna. Fundacja OLIMP LIFE działa jako Organizacja Pożytku Publicznego (KRS 0000618702), zajmuje się budowaniem systemów wsparcia dla rodzin w tym pracowników grupy kapitałowej Olimp Labs i ich rodzin, którzy zmagają się z chorobą czy niepełnosprawnością, lub którzy wskutek nieszczęśliwych czy tragicznych zdarzeń utracili dorobek całego życia, bądź znaleźli się w trudnej sytuacji życiowej.
Choroba to dla wielu polskich rodzin dramat nie tylko w wymiarze emocjonalnym, ale i materialnym. Specjalistyczne leczenie, nowoczesne środki farmaceutyczne czy skomplikowane zabiegi operacyjne wiążą się z kosztami, które często przekraczają finansowe możliwości rodzin.
Fundacja Olimp Life ma na celu wspomaganie rodzin, które bez pomocy nie mają szans na podjęcie kroku do walki o powrót do normalnego funkcjonowania i życia.

Jeżeli znasz kogoś kto potrzebuje wsparcia i pomocy, a sam pierwszy nie wyciągnie po nią ręki. Zgłoś go wypełniając formularz, my spróbujemy do niego dotrzeć. Wspólnie możemy zdziałać więcej.

Każda prośba rozpatrywana jest indywidualnie, dokładnie weryfikowana, wszyscy ubiegający się o pomoc otrzymują odpowiedź.

dziecko


KOMU POMAGAMY


Fundacja Olimp Life powstała z myślą wspierania rodzin, które znalazły się w trudnej sytuacji życiowej w tym pomocy dla pracowników grupy kapitałowej Olimp Labs i ich rodzin. Idea Fundacji opiera się na pomocy społecznej, działalności charytatywnej, a także ochronie i promocji zdrowia.

Chcemy dotrzeć do osób, które zmagają się z chorobą i potrzebują wsparcia finansowego czy to jednorazowego czy cyklicznej pomocy materialnej. Niesiemy wsparcie również tym, którzy w wyniku nieszczęśliwych zdarzeń zostali bez perspektywy na dalsze normalne, a zarazem godne funkcjonowanie, zarówno pod kątem warunków mieszkalnych jak i stanu psychicznego. Staramy się nieść pomoc w każdej sferze, i na możliwe, dostępne nam sposoby.
darowizna
DANE DO PRZELEWU LUB WPŁATY

Fundacja Olimp Life
Nagawczyna 109c
39-200 Dębica

Bank Pekao S.A. o. Dębica
Nr konta: 58 1240 4807 1111 0010 6827 4055

KRS 0000618702
POTRZEBUJESZ POMOCY? WYŚLIJ ZGŁOSZENIE

Fundacja Olimp Life uprzejmie prosi o wypełnienie formularzy przez rodziców lub dorosłych chorych, lub ich prawnych opiekunów dotyczących aktualnego stanu zdrowia i zapotrzebowania. Formularze znajdują się w spisie dokumentów, które należy przesłać na adres Fundacji.

Spis wymaganych dokumentów › Regulamin przyznawania pomocy społecznej przez Fundację Olimp Life ›